ACORD MARC (exp. CCS 2022/6)

CONTACTE:

Joan Carles Pallarés Contel
936 689 200
contel@contel.es

LOT 2

Mobiliari de Lloc Operatiu

LOT 4

Taules per Requeriments Especials

LOT 6

Armaris Metàl·lics

LOT 9

Cadires de lloc operatiu

LOT 11

Cadires de Col·lectivitat