LOT 6

(exp. CCS 2022/6)

METALICA PPTEAMM.3 I PPTEAMM.2

Especificacions: Armaris metàl·lics