LOT 8

(exp. CCS 2022/6)

CADIRA YOSTER CONFIDENT o VISITES

Cadira amb base basculant o quatre potes, els seus punts forts.