LOT 11

(exp. CCS 2022/6)

CADIRES DE COL·LECTIVITAT

Especificacions: Cadires per col·lectivitats en material plàstic de gran versatilitat, que abasta col·lectivitats, formació i àrees d’espera.