Política de calidad y medio ambienteCONTEL centra la seva activitat en l’assessorament, comercialització, distribució i muntatge de producte per a l’equipament integral d’un espai. Per assolir aquest objectiu és indispensable que l’organització demostri un elevat nivell d’excel·lència en la qualitat, tant del producte proposat com dels serveis oferts.

Cal, per tant, que la Qualitat sigui considerada objectiu estratègic de l’empresa.Aquest es un objectiu compartit per tota l’organització, qui en té coneixement i hi participa activament. Aquest objectiu estratègic es basa en el coneixement del entorn i context del nostre àmbit d’actuació i ha de ser també compartit pels proveïdors de productes i serveis de la companyia, i ha de ser en tot moment compatible amb la defensa i protecció del nostre entorn natural i ambiental.

CONTEL considera la certificació ISO 9001 i 14001 com una garantia de que es disposa de la metodologia necessària per implantar i mantenir la cultura de treball orientada a la Qualitat i el respecte al medi ambient, amb una especial atenció als següents punts: • Avalar que totes les persones de l’organització comparteixen l’objectiu, i que desenvolupen les atribucions del lloc de treball que ocupen i coneixen les dels altres llocs de treball.

• Assolir un funcionament excel·lent dels processos transversals que afecten a diversos departaments i llocs de treball.

Disposar d’indicadors de qualitat i ambientals, a fi de conèixer el nivell de eficàcia dels nostres processos i avaluar el rendiment del sistema.

• Crear i utilitzar una metodologia que generi confiança en el sistema, tot donant alhora prioritat als processos àgils i eficients, i evitant la generació excessiva de tasques administratives amb poc valor afegit.

• Garantir a les nostres parts interessades que la Política de Qualitat de CONTEL comença pel rigor en la gestió dels propis processos de treball, i que té com a objectiu prioritari la millora de la qualitat percebuda pel consumidor.

• Complir amb la normativa legal aplicable als nostres productes, la medi ambiental aplicable a la nostra activitat així com d’altres de acolliment voluntari amb la qual l’empresa s’hagi compromès, incloent els requisits dels nostres clients.

• Establir la prevenció de la contaminació, la prevenció del medi ambient i d’altres requeriments del nostre context d’actuació como un dels pilars bàsics de la nostra activitat.

• Generar plans de millora continua i promoure l’apertura d’accions correctores i preventives com a factor inherent a la pròpia activitat, i com a conseqüència de la gestió dels nostres processos i serveis.

La Direcció de CONTEL